Torah Portions - Dutch

Wekelijkse Torah Portie/IDe Parashat HaShavuah Series In het Nederlands!

  De Torah die door Adonai aan Mozes gegeven werd, is de fundering voor alle latere openbaringen van de profeten. Daarom is het onze betrachting de profetische boodschap van de Torah te begrijpen. Door de Torah te begrijpen, bouwen we de vereiste fundering om de rest van de Tanakh en de Geschriften van het Nieuwe Verbond te kunnen begrijpen. Daarenboven zal onze fundering in de Torah ons naar Het Doel van de Torah leiden… De Openbaring van Yeshua HaMashiach!

Ik nodig jullie uit om de Parashat HaShavuah (wekelijkse Torah Portie) te bestuderen samen met Restoration of Torah Ministries waar we gebruik maken van Thematische Analyse om de Torah te begrijpen, haar profetische boodschap voor alle tijden en de openbaring van Yeshua de Messias.
Inleidende Artikels (Zullen later ter beschikking zijn)

Deze vijf artikels warden geschreven om je te helpen op niveau te komen wat Hebreeuws denken betreft. De Torah werd voor het Hebreeuwse volk geschreven, dat de Hebreeuwse taal sprak en een Hebreeuwse cultuur had. De meeste lezers van deze webpagina leven waarschijnlijk in het westen, hebben het Nederlands als hun moedertaal, en werden niet getraind in Hebreeuwse denkprocessen, in het bijzonder Thematische Analyse. Thematische Analyse is een krachtige onderwijsmethode die door Joodse Yeshivas gebruikt wordt om de Torah te begrijpen. Als je de Torah (en de rest van de Bijbel) wil begrijpen, zal je dit concept, en nog enkele andere, moeten begrijpen. 

Bereishit (In het Begin) Onderstaande bestanden downloaden

 Bereishit 1:1-6:8
                             Noach 6:9-11:32
                   Lekh Lekha 12:1-17:27
                   Vayeira 18:1-22:24
                   Chayei Sarah 23:1-25:18
                   Toldot 25:19-28:9
                   Vayeitzei 28:10-32:3
                   Vayishlach 32:4-36:43
                             Vayeishev 37:1-40:23 
                   Miqeitz 41:1-44:17 
                  Vayigash 44:18-47:27
                   Vayechi 47:28-50:26
Shemot (Exodus)
                    Shemot 1:1-6:1 
                    Va'eira 6:2-9:35
                    Bo 10:1-13:16
                    Beshalach 13:17-17:16
                    Yitro 18:1-20:23
                    Mishpatim 21:1-24:18
                     Terumah 25:1-27:19
                     Tetzaveh 27:20-30:10
                     Ki Tissa 30:11-34:35 
                                 Vayakhel 35:1-38:20
                    Pekudei 38:21-40:38

Vayikra (En Hij Riep)

                    Vayikra 1:1-5:26
                    Tzav 6:1-8:36
                    Sh'mini 9:1-11:47
                    Tazria 12:1-13:59
                    Metzora 14:1-15:33
                    Acharei Mot 16:1-18:30
                    K'doshim 19:1-20:27
                    Emor 21:1-24:23
                    Behar 25:1-26:2
                    B'chukkotai 26:3-27:34

B'midbar (In de woestijn)

                    B'midbar 1:1-4:20
                    Naso 4:21-7:89
                    Beha'alotkha 8:1-12:16
                    Shelach 13:1-15:41
                  Korach 16:1-18:32
                    Chukat 19:1-22:1
                   Balak 22:2-25:9
                   Pinchas 25:10-30:1
                   Mattot 30:2-32:42
                   Masei 33:1-36:13

Devarim (Woorden)

                  Devarim 1:1-3:22
                   Va'etchannan 3:23-7:11
                   Eikev 7:12-11:25 
                    Re'eh 11:26-16:17
                   Shoftim 16:18-21:9
                   Ki Teitzei 21:10-25:19
                   Ki Tavo 26:1-29:8
                   Nitzavim 29:9-30:20
                   Vayeilekh 31:1-31:30
                    Ha'azinu 32:1-32:52
                    V'zot HaBrakhah 33:1-34:12
Share by: