Children's Lessons

Wekelijkse Torah Portie/IDe Parashat HaShavuah Series In het Nederlands!

De Torah, die Adonai aan Mozes gaf, is de basis voor alle openbaringen die later aan de profeten werden gegeven. Daarom proberen wij de profetische boodschap van de Torah te begrijpen. We bouwen daarmee aan de basis die nodig is om de rest van de Tenach en de Geschriften van het Nieuwe Verbond te kunnen begrijpen. Bovendien helpt een goede basis in de Torah ons om het doel van de Torah te begrijpen: De openbaring van Jesjoea HaMasjiach!

Ik nodig je uit om samen met Restoration of Torah Ministries de Parasjat haSjavoea (wekelijkse Torahgedeeltes) te bestuderen aan de hand van thematische analyse. Het zal je helpen om de Torah, haar profetische boodschap en de openbaring van Jesjoea de Messias, beter te begrijpen.

Deze studies zijn speciaal geschreven voor jonge mensen die de Torah beter willen leren begrijpen. Op een eenvoudige manier wordt de basis gelegd voor het lezen van de Torah vanuit het concept van thematische analyse, waarmee jongeren worden uitgedaagd op zoek te gaan naar de thema's in de Torah, wat ze met elkaar te maken hebben en wat hun profetsiche betekenis is.

Bereishit (In het Begin) Onderstaande bestanden downloaden

 Bereishit 1:1-6:8
                             Noach 6:9-11:32
                   Lekh Lekha 12:1-17:27
                   Vayeira 18:1-22:24
                   Chayei Sarah 23:1-25:18
                   Toldot 25:19-28:9
                   Vayeitzei 28:10-32:3
                   Vayishlach 32:4-36:43
                             Vayeishev 37:1-40:23 
                   Miqeitz 41:1-44:17 
                  Vayigash 44:18-47:27
                   Vayechi 47:28-50:26
Shemot (Exodus)
                    Shemot 1:1-6:1 
                    Va'eira 6:2-9:35
                    Bo 10:1-13:16
                    Beshalach 13:17-17:16
                    Yitro 18:1-20:23
                    Mishpatim 21:1-24:18
                     Terumah 25:1-27:19
                     Tetzaveh 27:20-30:10
                     Ki Tissa 30:11-34:35 
                                 Vayakhel 35:1-38:20
                    Pekudei 38:21-40:38

Vayikra (En Hij Riep)

                    Vayikra 1:1-5:26
                    Tzav 6:1-8:36
                    Sh'mini 9:1-11:47
                    Tazria 12:1-13:59
                    Metzora 14:1-15:33
                    Acharei Mot 16:1-18:30
                    K'doshim 19:1-20:27
                    Emor 21:1-24:23
                    Behar 25:1-26:2
                    B'chukkotai 26:3-27:34

B'midbar (In de woestijn)

                    B'midbar 1:1-4:20
                    Naso 4:21-7:89
                    Beha'alotkha 8:1-12:16
                    Shelach 13:1-15:41
                  Korach 16:1-18:32
                    Chukat 19:1-22:1
                   Balak 22:2-25:9
                   Pinchas 25:10-30:1
                   Mattot 30:2-32:42
                   Masei 33:1-36:13

Devarim (Woorden)

                  Devarim 1:1-3:22
                   Va'etchannan 3:23-7:11
                   Eikev 7:12-11:25 
                    Re'eh 11:26-16:17
                   Shoftim 16:18-21:9
                   Ki Teitzei 21:10-25:19
                   Ki Tavo 26:1-29:8
                   Nitzavim 29:9-30:20
                   Vayeilekh 31:1-31:30
                    Ha'azinu 32:1-32:52
                    V'zot HaBrakhah 33:1-34:12
Share by: